Search form

Lucas 7:8

8Naman-an ko ria hay ako man sa idalum kang awtoridad kang mga opisyal, kag may mga suldado man sa idalum kang akun awtoridad. Kon maghambal ako sa isara, ‘Panaw to!’ mapanaw man tana. Kon magkuon ako sa isara, ‘Agto rugya!’ maagto man tana rugya. Sa akun surugoon tana, kon magkuon ako nga, ‘Himoa dya!’ ginahimo na man.”

Kinaray-a NT

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index