Search form

Lucas 8:1

Ang mga Bayi nga Nag-irimaw kay Jesus

1Wara magbuhay, naglibot si Jesus sa mga kabanwahanan kag kabaryohanan nga nagawali kang Mayad nga Balita nahanungud sa Paghari kang Dios. Ang napulo'g darwa ka mga disipulo nagtawas man kana

Kinaray-a NT

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index