Search form

Lucas 9:10

Ginpakaun ni Jesus ang Lima ka libo nga mga Tawo

(Mateo 14:13-21; Marcos 6:30-44; Juan 6:1-14)

10Pagkabalik kang mga apostoles nga ginsugo ni Jesus, ginsugid nanda kana ang tanan nanda nga mga hinimoan. Gindara sanda ni Jesus kag nag-agto sanda sa banwa nga ginatawag Betsaida nga sandahanun lang.

Kinaray-a NT

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index