Search form

Lucas 9:13

13Pero nagkuon si Jesus kananda, “Kamo mismo ang magtugro kananda kang andang makaun!”

Nagsabat sanda, “Ang atun pagkaun lima lang ka bilog nga tinapay kag darwa ka bilog nga isda. Indi dya makahusto, magluwas lang kon magpanaw kami kag magbakal kang pagkaun para sa tanan nga mga tawo nga dya!”

Kinaray-a NT

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index