Search form

Lucas 9:7

Naglibug ang Ulo ni Herodes

(Mateo 14:1-12; Marcos 6:14-29)

7Si Herodes nga amo ang manugdumara kang Galilea, nakabati kang tanan nga nagakaratabo nga dya. Naglibug gid ang anang ulo tungud hay may iba nga nagakuon nga kuno nabuhi liwan si Juan nga Manugbawtiso!

Kinaray-a NT

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index