Search form

Marcos 1:40

Gin-ayad ni Jesus ang Sangka Aruon

(Mateo 8:1-4; Lucas 5:12-16)

40Kar-on, may sangka aruon nga nagparapit kay Jesus. Nagluhod dya kag nagpakitluoy kana nga nagakuon, “Kon gustohon mo, sarang mo ako maayad kag himoon nga limpyo suno sa kasugoan.”

Kinaray-a NT

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index