Search form

Marcos 1:9

Ang Pagbawtiso kag Pagsulay kay Jesus

(Mateo 3:13; 4:11; Lucas 3:21-22; 4:1-13)

9Kang mga tinion man nga to, nag-abot si Jesus halin sa banwa kang Nazaret nga sakup kang probinsya kang Galilea, kag ginbawtisohan tana ni Juan sa suba kang Jordan.

Kinaray-a NT

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index