Search form

Marcos 10:14

14Ugaring kang makita dya ni Jesus, nag-ugut tana kag ginhambalan na ang mga disipulo, “Pabay-i lang ninyo ang mga bata nga magparapit kanakun kag indi ninyo sanda pagpunggi, tungud hay ang pagaharian kang Dios amo ang mga tawo nga pareho kananda.

Kinaray-a NT

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index