Search form

Marcos 12:1

Ang Paraanggidan nahanungud sa mga Agsador

(Mateo 21:33-46; Lucas 20:9-19)

1Naghambal si Jesus sa mga tawo paagi sa mga paraanggidan, “May sangka tawo nagtanum kang ubas sa anang uma. Ginkudalan na dya palibot kag nagkutkot tana kang buho para purugaan kang ubas. Nagpatindug man tana kang mataas nga barantayan. Pagkatapos, ginpaagsa na ang anang ubasan kag nagpanaw sa iba nga lugar.

Kinaray-a NT

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index