Search form

Marcos 14:10

Nagpasugot si Judas nga Luiban si Jesus

(Mateo 26:14-16; Lucas 22:3-6)

10Si Judas Iscariote tana nga isara sa napulo'g darwa ka mga disipulo, nag-agto sa mga pangulo kang kaparian agud itugyan si Jesus kananda.

Kinaray-a NT

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index