Search form

Marcos 14:70

70Pero ginpanginwara ruman dya ni Pedro.

Wara magbuhay, ang mga nagatirindug rugto nagkuon ruman kay Pedro, “Sigurado gid nga isara ikaw kananda tungud hay Galileanhun man ikaw.”

Kinaray-a NT

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index