Search form

Marcos 15:34

34Pagka alas-tres ti hapon, nagsinggit si Jesus sa mabaskug nga limug, “Eloi, Eloi, lema sabactani?” nga kon sayudon, “Dios ko, Dios ko, andut haw nga ginpabay-an mo ako?”

Kinaray-a NT

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index