Search form

Marcos 15:6

Ginpamatbatan si Jesus kang Kamatayun

(Mateo 27:15-26; Lucas 23:13-25; Juan 18:39; 19:16)

6Kar-on, kada pista kang paglampuwas kinabatasan ni Pilato nga maghilway kang sangka priso nga ginapangayo kang mga tawo.

Kinaray-a NT

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index