Search form

Marcos 16:8

8Gani naggwa ang mga bayi nga dya sa rulubngan kag nagparalagyo. Nagakurudug sanda sa kahadluk kag natingala gid. Wara gid sanda ti ginsugidan tungud hay hinadlukan gid sanda.

Nagpakita si Jesus kay Maria Magdalena

(Mateo 28:9-10; Juan 20:11-18)

[

Kinaray-a NT

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index