Search form

Marcos 3:20

Si Jesus kag si Beelzebul

(Mateo 12:22-32; Lucas 11:14-23; 12:10)

20Pagkatapos kato nag-uli si Jesus. Kag tama ka duro ruman nga mga tawo ang nagtiripon kana nga bisan gani sanda kang anang mga disipulo wara run ti tion nga magkaun.

Kinaray-a NT

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index