Search form

Marcos 7:5

5Gani ginpamangkot kang mga Fariseo kag mga manunudlo kang Kasugoan si Jesus, “Andut haw nga ang imo mga disipulo wara pagtuman kang mga turumanun nga gintudlo kang atun mga kamal-aman? Nagakirinaun lang sanda nga wara makapanghugas kang andang mga alima.”

Kinaray-a NT

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index