Search form

Marcos 9:14

Gin-ayad ni Jesus ang Bata nga Nasab-an kang Malaot nga Ispirito

(Mateo 17:14-21; Lucas 9:37-43a)

14Kang nakabalik run sanday Jesus sa iba nga mga disipulo, nakita nanda nga napalibotan sanda kang tama ka duro nga mga tawo, kag nagapakigbais kananda ang mga manunudlo kang kasugoan.

Kinaray-a NT

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index