Search form

Mateo 10:5

Ang Buruhatun kang Napulo'g Darwa

(Marcos 6:7-13; Lucas 9:1-6)

5Ang napulo'g darwa ka mga apostoles nga dya ginpapanaw ni Jesus kag ginbilinan nga, “Indi kamo mag-agto sa lugar kang mga bukun ti Judio ukon sa banwa kang mga Samaritanhun,

Kinaray-a NT

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index