Search form

Mateo 15:32

Ginpakaun ni Jesus ang Apat ka Libo nga mga Tawo

(Marcos 8:1-10)

32Gintawag ni Jesus ang anang mga disipulo kag nagkuon, “Nangir-o gid ako sa mga tawo nga dya hay tatlo ka adlaw run sanda nga nagaimaw kanakun kag wara run sanda ti makaun. Indi ako gusto nga mag-uroli sanda nga wara makakaun hay basi bala kon magkaralipung sanda sa dalan.”

Kinaray-a NT

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index