Search form

Mateo 16:13

Ang Ginpahayag ni Pedro nahanungud kay Jesus

(Marcos 8:27-30; Lucas 9:18-21)

13Kar-on, kang pag-abot ni Jesus sa lugar nga sakup kang Cesarea Filipos, ginpamangkot na ang anang mga disipulo, “Para sa mga tawo, sin-o bala ang Anak kang Tawo?”

Kinaray-a NT

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index