Search form

Mateo 16:21

Naghambal si Jesus nahanungud sa anang Pag-antos kag Kamatayun

(Marcos 8:31—9:1; Lucas 9:22-27)

21Umpisa kato ginasugid run ni Jesus kang maathag sa anang mga disipulo nga kinahanglan maagto tana sa Jerusalem kag magbatas kang tuman nga pag-antos sa alima kang mga kamal-aman kang mga Judio, mga pangulo kang kaparian, kag mga manunudlo kang kasugoan. Ipapatay nanda tana, pero sa ikatlo nga adlaw pagabanhawun tana!

Kinaray-a NT

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index