Search form

Mateo 16:3

3Kag sa kasanagun ruman tana, nagakuon kamo, ‘Mauran kadya hay mapula ang langit kag garagal-umun.’ Maman-an ninyo ang tiempo paagi sa pagturuk sa langit, pero andut haw nga indi ninyo maman-an ang buut hambalun kang mga nagakaratabo sa kadya nga panag-on.

Kinaray-a NT

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index