Search form

Mateo 18:10

Ang Paraanggidan nahanungud sa Karnero nga Nadura

(Lucas 15:3-7)

10Nagpadayon pa gid si Jesus sa pagkuon, “Mag-andam kamo nga indi ninyo pagtamayun ang bisan isara sa mga bata nga dya. Sugidan ko kamo, rugto sa langit, ang mga anghel nga nagabantay kananda rugyan pirme sa atubang kang akun Amay sa Langit. [

Kinaray-a NT

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index