Search form

Mateo 18:12

12“Ano sa banta ninyo ang himuon kang sangka tawo nga may sanggatos ka mga karnero kag nadura ang isara kadya? Indi na ayhan pagbayaan ang kasyaman kag syam nga nagaharab rugto sa bakulod kag sagapun ang isara nga nadura nga to?

Kinaray-a NT

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index