Search form

Mateo 20:29

Gin-ayad ni Jesus ang Darwa ka Bulag

(Marcos 10:46-52; Lucas 18:35-43)

29Kar-on, kang nagapagwa run sa Jerico si Jesus kag ang anang mga disipulo, duro nga mga tawo ang nagsurunod kana.

Kinaray-a NT

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index