Search form

Mateo 21:28

Ang Paraanggidan nahanungud sa Darwa ka Magbugto nga Laki

28Nagpadayon pa gid si Jesus sa paghambal kananda paagi sa paraanggidan, “Ano ang pag-intiendi ninyo sa istorya nga dyaay: may sangka tawo nga may darwa ka bata nga laki. Gin-agtonan na ang magurang kag ginkun-an, ‘To, panaw ikaw kag mag-obra rugto sa ubasan kadya nga adlaw.’

Kinaray-a NT

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index