Search form

Mateo 21:31

31Kar-on, sin-o bay sa darwa ang nagtuman sa gusto kang andang Tatay?” Nagsabat sanda, “Ang magurang!” Nagkuon si Jesus kananda, “Sugidan ko kamo, naunahan pa kamo ka pasakup sa paghari kang Dios kang mga manugsukot kang buwis kag kang mga bayi nga nagabaligya kang anda dungug.

Kinaray-a NT

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index