Search form

Mateo 22:13

13Dayon nagkuon ang hari sa anang mga surugoon, ‘Gaposa ninyo ang ana alima kag kahig kag itablug sa sagwa rugto sa madulum nga lugar, sa diin rugto magahiribiun tana kag magabagrut ang anang unto.’

Kinaray-a NT

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index