Search form

Mateo 23:13

Ginpakamalaot ni Jesus ang andang Pagkahipokrito

(Marcos 12:40; Lucas 11:39-42, 44, 52; 20:47)

13“Makaluluoy man kamo nga mga manunudlo kang kasugoan kag mga Fariseo! Kamo nga mga hipokrito! Ginabalabagan ninyo ang mga tawo nga magpasakup sa ginharian kang langit. Indi run nga daan kamo magpasakup ginabalabagan pa ninyo ang nagatinguha nga magpasakup!

“[

Kinaray-a NT

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index