Search form

Mateo 24:45

Ang Masarigan kag ang Bukun ti Masarigan nga Surugoon

(Lucas 12:41-48)

45“Ang masarigan kag maaram nga surugoon amo ang ginatugyanan kang anang agalun nga magdumara sa anang kaimaw nga mga surugoon. Tana ang nagatugro kananda kang andang pagkaun sa nagakaigo nga tion.

Kinaray-a NT

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index