Search form

Mateo 26:39

39Dayon nag-agto tana sa uruonahan nayon, nagharapaun tana kag nagpangamuyo, “Amay ko, kon mahimo ilikaw kanakun ang pag-antos nga dya nga akun pagaagumun! Pero bukun ti akun kabubut-un ang matuman kundi ang imo.”

Kinaray-a NT

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index