Search form

Mateo 27:15

Ginsentensyahan si Jesus kang Kamatayun

(Marcos 15:6-15; Lucas 23:13-25; Juan 18:39—19:16)

15Kar-on, kada Pista kang Paglampowas kinabatasan kang gobernador nga maghilway kang sangka priso nga ginapangayo kang mga tawo.

Kinaray-a NT

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index