Search form

Mateo 27:46

46Kang mga alas tres run ti hapon nagsinggit si Jesus sa mabaskug nga limug, “Eli, Eli, lema sabactani?” nga buut hambalun, “Dios ko, Dios ko, andut haw nga ginpabay-an mo ako?”

Kinaray-a NT

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index