Search form

Mateo 3:7

7Pero kang makita ni Juan nga duro nga mga Fariseo kag mga Saduceo ang nag-aragto kana sa pagpabawtiso, ginkun-an na sanda, “Mga kaliwat kamo kang mga sawa! Sin-o ang nagkuon kaninyo nga makapalagyo kamo sa silot kang Dios nga magaabot?

Kinaray-a NT

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index