Search form

Mateo 5:31

Ang Panudlo nahanungud sa Pagbulagay kang Mag-asawa

(Mateo 19:9; Marcos 10:11-12; Lucas 16:18)

31“Naman-an ninyo nga ang atun mga kaulangan kauna ginkun-an man, ‘Ang laki nga magabulag sa anang asawa, dapat magtugro sa anang asawa kang kasulatan kang pagbulaganay.’

Kinaray-a NT

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index