Search form

Mateo 5:38

Ang Panudlo nahanungud sa Pagtimalus

(Lucas 6:29-30)

38“Naman-an ninyo nga ang atun mga kaulangan kauna ginkun-an, ‘Kon ginlokat mo ang mata kang imong isigka-tawo pagalukatun man ang imo mata, kag kon ginbingaw mo ang unto kang imong isigka-tawo pagabingawun man ang imong unto.’

Kinaray-a NT

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index