Search form

1. Laiku 1

1Ādams, Sets, Ēnošs, 2Kenans, Mahalaleēls, Jareds, 3Enohs, Metuzāls, Lamehs, 4Noa, Šems, Hams un Jafets. 5Jafeta dēli bija Gomers un Magogs, Madajs un Javans, Tubals un Mešehs, un Tirass. 6Un Gomera dēli bija Aškenass un Difats, un Togarmass. 7Un Javana dēli bija Elīsa, Taršišs, kitieši un rodanieši. 8Un Hama dēli bija Kušs un Micraims, Puts un Kānaāns. 9Un Kuša dēli bija Šeba, Havila, Sabta, Raāma un Sabteka. Un Raāmas dēli bija Šeba un Dedans. 10Un Kušs dzemdināja Nimrodu, un tas sāka varoņu gaitas zemes virsū. 11Un Micraims dzemdināja luditiešus, anamiešus, lehabiešus, naftuhiešus, 12patrusiešus, kasluhiešus (no kuriem cēlušies filistieši) un kaftoriešus. 13Un Kānaāns dzemdināja savu pirmdzimto Sidonu un Hetu, 14un jebusieti, amorieti un girgasieti, 15un hevieti, arkieti un sinieti, 16un arvadieti, cemarieti un hamatieti. 17Un Šema dēli bija Ēlāms, Asurs, Arpahšads, Luds un Arāms, Ucs, Huls, Gēters un Mesehs. 18Un Arpahšads dzemdināja Šelu, bet Šela dzemdināja Ēberu. 19Un Ēberam dzima divi dēli: viena vārds bija Pelegs, jo viņa dzīves laikā tika zeme sadalīta, bet viņa brāļa vārds bija Joktans. 20Un Joktans dzemdināja Almodadu un Šelefu, Hacarmavetu un Jerahu, 21un Hodorāmu, Ūzalu un Diklu, 22un Ēbalu, Abimaēlu un Šebu, 23un Ofīru, Havilu un Jobabu; šie visi bija Joktana dēli. 24Šems, Arpahšads, Šela, 25Ēbers, Pelegs, Regus, 26Serugs, Nahors, Tera, 27Ābrāms, tas ir Ābrahāms. 28Ābrahāma dēli bija Īzāks un Ismaēls. 29Šīs ir viņu ciltis: Ismaēla pirmdzimtais bija Nebajots, pēc tam Kedars, Adbeēls un Mibsāms, 30Mišma, Duma, Masa, Hadads un Tema, 31Jeturs, Nafiss un Kedma; šie bija Ismaēla dēli. 32Un Ketūras, Ābrahāma blakussievas, dēli bija Zimrans, Jokšans, Medans, Midiāns, Jišbaks un Šuahs. Un Jokšana dēli bija Šeba un Dedans. 33Un Midiāna dēli bija Ēfa, Ēfers, Enohs, Abida un Elda; šie visi bija Ketūras dēli. 34Un Ābrahāms dzemdināja Īzāku, un Īzāka dēli bija Ēsavs un Israēls. 35Ēsava dēli bija Ēlifass, Reguēls, Jeuss, Jaālāms un Korahs. 36Ēlifasa dēli bija Temans, Omārs, Cefijs, Gatāms, Kenass, Timna un Amaleks. 37Un Reguēla dēli bija Nahats, Zerahs, Šamma un Misa. 38Un Seīra dēli bija Lotans, Šobals, Cibeons, Ana, Dišons, Ēzers un Dišans. 39Un Lotana dēli bija Horiss un Homāms, bet Lotana māsa bija Timna. 40Šobala dēli bija Aljans, Manahats, Ēbals, Šefiss un Onāms. Un Cibeona dēli bija Aja un Ana. 41Un Anas dēls bija Dišons. Un Dišona dēli bija Hamrans un Ēšbans, Jitrans un Kerans. 42Ēzera dēli bija Bilhans, Saāvans un Jaākans. Dišana dēli bija Ucs un Arans. 43Un šie ir tie ķēniņi, kuri valdīja Edoma zemē, pirms kāds ķēniņš bija valdījis pār Israēla bērniem: Bela, Beora dēls, un viņa pilsētas vārds bija Dinhaba. 44Un Bela nomira, un viņa vietā par ķēniņu kļuva Jobabs, Zeraha dēls, no Bocras. 45Un Jobabs nomira, un Hušāms no Temana zemes kļuva ķēniņš viņa vietā. 46Un Hušāms nomira, un Hadads, Bedada dēls, kļuva ķēniņš viņa vietā; viņš bija tas, kas sakāva Midiānu Moāba laukā, un viņa pilsētas vārds bija Avita. 47Un Hadads nomira, un Samla no Masrekas kļuva ķēniņš viņa vietā. 48Un, kad Samla nomira, tad Sauls no Rehobotas, pie Eifratas upes, kļuva ķēniņš. 49Un, kad Sauls nomira, tad Baal-Hanans, Ahbora dēls, kļuva ķēniņš viņa vietā. 50Un Baal-Hanans nomira, un Hadads kļuva ķēniņš viņa vietā; viņa pilsētas vārds bija Pagija, un viņa sievas vārds bija Mehetabeēle, Matredas meita, Mezahaba mazmeita. 51Un Hadads nomira. Un Edoma vadoņi bija: vadonis Timna, vadonis Alja, vadonis Jetets, 52vadonis Oholibāma, vadonis Ela, vadonis Pinons, 53vadonis Kenass, vadonis Temans, vadonis Mibcars, 54vadonis Magdiēls, vadonis Īrāms; šie ir Edoma vadoņi.

1965. gada Bībeles izdevuma revidētais teksts

© Latvijas Bībeles biedrība, 1997, © Britu un ārzemju Bībeles biedrība, 1965

© Latvian Bible Society, 1997, © British and Foreign Bible Society, 1965

More Info | Version Index