Search form

1. Laiku 2

1Šie ir Israēla dēli: Rūbens, Simeons, Levijs un Jūda, Isašars un Zebulons, 2Dans, Jāzeps un Benjamīns, Naftalis, Gads un Ašers. 3Jūdas dēli bija Gers, Onans un Šela; šos trīs viņam dzemdēja kānaāniete, Bat-Šuas meita. Bet Gers, Jūdas pirmdzimtais, bija ļauns Tā Kunga acīs, tāpēc Tas Kungs viņu nonāvēja. 4Un Tamāra, viņa vedekla, dzemdēja viņam Perecu un Zerahu, pavisam Jūdas dēlu bija pieci. 5Pereca dēli bija Hecrons un Hamuls. 6Un Zeraha dēli bija Simrijs, Ētans, Hemans, Halkols un Dara; pavisam pieci. 7Un Karmija dēli bija Ahans, kas apbēdināja Israēlu un kas izdarīja pārkāpumu pret to, kas nolemts iznīcībai. 8Un Ētana dēls bija Asarja. 9Un Hecrona dēli, kas viņam tika dzemdēti, bija Jerahmeēls, Rams un Helubajs. 10Un Rams dzemdināja Aminādabu, bet Aminādabs dzemdināja Nahšonu, Jūdas cilts vadoni. 11Un Nahšons dzemdināja Salmu, bet Salma dzemdināja Boāsu, 12un Boāss dzemdināja Obedu, un Obeds dzemdināja Īsaju, 13un Īsajs dzemdināju savu pirmdzimto dēlu Ēliābu un savu otru dēlu Abinādabu, un trešo - Šimeju, 14un Netaneēlu ceturto, un Radaju piekto, 15Ocemu sesto, Dāvidu septīto. 16Un viņu māsas bija Ceruja un Abigaila, un Cerujas dēlu bija trīs: Abišajs, Joābs un Asahēls. 17Un Abigaila dzemdēja Amasu, un Amasas tēvs bija ismaēlietis Jeters. 18Un Kālebs, Hecrona dēls, dzemdināja bērnus no savas sievas Azubas un no Jerigotas, un šie ir viņu dēli: Ješebs, Šobabs un Ardons. 19Pēc Azubas nāves Kālebs sev apņēma Efratu, un tā viņam dzemdēja Hūru. 20Un Hūrs dzemdināja Ūriju, bet Ūrijs dzemdināja Becaleēlu. 21Un pēc tam Hecrons iegāja pie Mahīra, kas ir Gileāda tēvs, meitas un to apņēma par sievu, būdams sešdesmit gadus vecs, un tā viņam dzemdēja Segubu. 22Un Segubs dzemdināja Jaīru, kuram piederēja divdesmit trīs pilsētas Gileāda zemē. 23Un Gešūrs un Arāms tiem atņēma Jaīra telšu ciemus un Kenatu ar tās mazajām pilsētām, pavisam kopā sešdesmit pilsētas. Un šie visi bija Mahīra, Gileāda tēva, dēli. 24Un pēc Hecrona nāves Kāleb-Efratā Hecrona sieva Abija dzemdēja viņam Ašhūru, Tekojas tēvu. 25Un Jerahmeēla, Hecrona pirmdzimtā, dēli bija: pirmdzimtais Rams, tad Būna, Orens, Ocems un Ahija. 26Un Jerahmeēlam bija vēl arī cita sieva, un tās vārds bija Atara, un tā bija Onāma māte. 27Un Rama, Jerahmeēla pirmdzimtā, dēli bija Maācs, Jamīns un Ēkers. 28Un Onāma dēli bija Šamajs, Nadabs un Abišurs. 29Un Abišura sievas vārds bija Abihaila, un tā viņam dzemdēja Ahbanu un Molidu. 30Un Nadaba dēli bija Seleds un Apaims; bet Seleds nomira bez bērniem. 31Un Apaima dēls bija Jišijs, un Jišija dēli bija Šešans, un Šešana dēls bija Ahlajs. 32Un Jādas, Šamaja brāļa, dēli bija Jeters un Jonatāns; bet Jeters nomira bez bērniem. 33Un Jonatāna dēli bija Pelets un Zaza. Šie visi bija Jerahmeēla dēli. 34Un Šešanam nebija dēlu, bet vienīgi meitas; un Šešanam bija kalps, kāds ēģiptietis, un viņa vārds bija Jarha. 35Un Šešans deva savu meitu Jarham, savam kalpam, par sievu, un tā viņam dzemdēja Ataju. 36Un Atajs dzemdināja Nātānu, un Nātāns dzemdināja Zabādu, 37un Zabāds dzemdināja Eflalu, un Eflals dzemdināja Obedu, 38un Obeds dzemdināja Jehu, bet Jehus dzemdināja Asarju, 39un Asarja dzemdināja Helecu, un Helecs dzemdināja Elasu, 40un Elasa dzemdināja Sisemaju, bet Sisemajs dzemdināja Šalumu, 41un Šalums dzemdināja Jekamju, bet Jekamja dzemdināja Ēlišāmu. 42Un Kāleba, Jerahmeēla brāļa, dēli bija Meša, viņa pirmdzimtais, viņš ir Zifa tēvs, un Marešas, Hebrona tēva, dēli. 43Un Hebrona dēli bija Korahs, Tapua, Rekems un Šama. 44Un Šama dzemdināja Rahāmu, Jorkāma tēvu, un Rekems dzemdināja Šamaju. 45Un Šamaja dēls bija Maons, bet Maons bija Beit-Cūras tēvs. 46Un Ēfa, Kāleba blakussieva, dzemdēja Haranu, Mūcu un Gazesu, bet Harans dzemdināja Gazesu. 47Un Jahdaja dēli bija Regems, Jotāms, Gēšans, Pelets, Ēfa un Šaāfs. 48Un Maāha, Kāleba blakussieva dzemdēja Šeberu un Tirhanu. 49Un viņa dzemdēja arī Šaāfu, Madmanas tēvu, un Ševu, Mahbenas tēvu un arī Gibeas tēvu; bet Ahsa bija Kāleba meita. 50Šie bija Kāleba dēli. Hūra dēls, Efratas pirmdzimtais, bija Šobals, Kirjat-Jeārima tēvs, 51Salma, Bētlemes tēvs, un Harefs, Bet-Gaderas tēvs. 52Un Šobalam, Kirjat-Jeārima tēvam, bija dēli: Harojs, kā arī puse no manahatiešiem. 53Bet Kirjat-Jeārima ciltis bija jetrieši, putieši, šumatieši un mišrajieši; un no tiem ir cēlušies corātieši un eštaūlieši. 54Un Salmas dēli bija Bētleme un netofatieši, Aterot-Bet-Joāba un puse no manahatiešiem, proti, corieši, 55un rakstvežu ģimenes, kas dzīvoja Jabecā: tirjatieši, šimeatieši un šūhatieši. Šie ir kinieši no Hamata, Bet-Rehaba tēva.

1965. gada Bībeles izdevuma revidētais teksts

© Latvijas Bībeles biedrība, 1997, © Britu un ārzemju Bībeles biedrība, 1965

© Latvian Bible Society, 1997, © British and Foreign Bible Society, 1965

More Info | Version Index