Search form

1. Laiku 24

1Un Ārona dēliem bija šādi viņu iedalījumi. Ārona dēli bija Nadabs, Abijs, Ēleāzars un Ītamārs. 2Bet Nadabs un Abijs nomira pirms sava tēva, un viņiem nebija dēlu, bet Ēleāzars un Ītamārs kļuva par priesteriem. 3Un Dāvids tos nodalīja: Cadoku, Ēleāzara dēlu, un Ahimēleku, Ītamāra dēlu, pēc viņu kalpošanas amatiem. 4Un atrada, ka starp Ēleāzara dēliem ir vairāk galveno nekā starp Ītamāra dēliem, un tie tika iedalīti: no Ēleāzara dēliem sešpadsmit tēvu namu galvenie, bet no Ītamāra dēliem astoņi. 5Un viņš tos iedalīja, kā vienus, tā otrus, meslus metot, jo tiklab starp Ēleāzara, kā arī starp Ītamāra pēcnācējiem bija augstākie svētnīcā un augstākie Dieva priekšā; 6un Šemaja, Netaneēla dēls, rakstvedis levītu starpā, pierakstīja viņus ķēniņa un augstāko priekšnieku, un priestera Cadoka un Ahimēleka, Abjatāra dēla, un priesteru un levītu tēvu namu galveno klātbūtnē: viens tēvu nams tika ņemts no Ēleāzara un viens no Ītamāra. 7Un pirmā meslu zīme krita Jojaribam un otrā Jedajam, 8trešā Harimam, ceturtā Seorimam, 9piektā Malhijam, sestā Mijamīnam, 10septītā Hakocam, astotā Abijam, 11devītā Ješuam, desmitā Šehanjam. 12Vienpadsmitā Ēljašibam, divpadsmitā Jakimam, 13trīspadsmitā Hupam, četrpadsmitā Ješebabam, 14piecpadsmitā Bilgam, sešpadsmitā Imeram, 15septiņpadsmitā Heziram, astoņpadsmitā Hapicēcam, 16deviņpadsmitā Petahjam, divdesmitā Jeheskēlam, 17divdesmit pirmā Jakīnam, divdesmit otrā Gamulam, 18divdesmit trešā Delajam, divdesmit ceturtā Maāsjam. 19Šī bija viņu kalpošanas kārtība, kādā viņi nāca Tā Kunga namā, saskaņā ar likumu, ko Ārons, viņu tēvs, ar Tā Kunga, Israēla Dieva, pavēli bija noteicis. 20Bet no atlikušajiem Levija dēliem - no Amrāma dēliem bija Šubaēls, no Šubaēla dēliem Jehdeja, 21no Rehabjas dēliem bija Jišija, pirmais. 22No Jihara dēliem bija Šelomots, no Šelomota dēliem Jahats. 23Un no Hebrona dēliem bija: Jerija, pirmais, Amarja, otrs, Jahaziēls, trešais, Jekameāms, ceturtais. 24Usiēla dēls bija Miha; no Mihas dēliem Šamīrs. 25Mihas brālis bija Jišija; no Jišijas dēliem Zaharja. 26Merārija dēli bija Mahlijs un Mušijs, kā arī viņa dēla Jaāsijas pēcnācēji. 27Merārija mazdēli no viņa dēla Usijas bija Šohāms, Zakurs un Ibrijs. 28No Mahlija: Ēleāzars, bet viņam nebija dēlu, un Kīšs. 29No Kīša: Kīša dēli, Jerahmeēls. 30Un Mušija dēli bija Mahlijs, Ēders un Jerimots. Šie bija levītu dēli pēc saviem tēvu namiem. 31Arī viņu dēļ tika mesti mesli, gluži tāpat kā viņu brāļu Ārona dēlu dēļ, ķēniņa Dāvida, Cadoka un Ahimēleka, priesteru un levītu tēvu namu galveno klātbūtnē, kā tēvu nama galvenajam, tāpat arī jaunākajam brālim.

1965. gada Bībeles izdevuma revidētais teksts

© Latvijas Bībeles biedrība, 1997, © Britu un ārzemju Bībeles biedrība, 1965

© Latvian Bible Society, 1997, © British and Foreign Bible Society, 1965

More Info | Version Index