Search form

1. Laiku 25

1Un Dāvids ar karaspēka vadoņiem izraudzīja kalpošanai dažus Asafa, kā arī Heimana un Jedutuna dēlus, kas pravietoja dziedādami, pavadot ar cītarām, arfām un cimbālēm; un to vīru skaits, kas šajā kalpošanā atradās, bija: 2no Asafa dēliem: Zakurs, Jāzeps, Netanja un Asarēls; šie bija Asafa dēli, kas bija padoti Asafam, kas pravietoja pie ķēniņa. 3No Jedutuna, no viņa dēliem: Gedalja, Cerijs, Jesaja, Hašabja, Matitja un Šimejs, šie seši ar arfām sava tēva Jedutuna vadībā pravietodami teica un slavēja To Kungu. 4No Heimana, no viņa dēliem: Bukijs, Matanja, Usiēls, Šebuēls, Jerimots, Hananja, Hananijs, Ēliata, Gidaltijs, Romamti-Ēzers, Jošbekaša, Malotijs, Hotīrs un Mahaziots. 5Šie visi bija Heimana dēli, kas bija ķēniņa redzētājs, kas uz Dieva vārdu pamata pacēla ragu; un Dievs Heimanam deva četrpadsmit dēlus un trīs meitas. 6Šie visi atradās sava tēva vadībā, lai dziedātu Tā Kunga namā ar cimbālēm, arfām un cītarām, kalpodami Dieva namā. Asafs, Jedutuns un Heimans bija pakļauti ķēniņa rīkojumam. 7Un viņu skaits kopā ar viņu brāļiem, kas bija mācīti dziedāt Tam Kungam, - viņu visu bija divi simti astoņdesmit astoņi. 8Un viņi visi meta meslus par savu kalpošanas kārtību, kā mazie, tā lielie, kā mācītie, tā apmācāmie. 9Un pirmā meslu zīme krita Asafa labā Jāzepam; otrā Gedaljam kopā ar viņa brāļiem un viņa dēliem, viņu kopā bija divpadsmit; 10trešā Zakuram ar viņa dēliem un viņa brāļiem, kopā divpadsmit; 11ceturtā Jicrijam ar viņa dēliem un viņa brāļiem, kopā divpadsmit; 12piektā Netanjam ar viņa dēliem un viņa brāļiem, kopā divpadsmit; 13sestā Bukijam ar viņa dēliem un viņa brāļiem, kopā divpadsmit; 14septītā Ješareēlam ar viņa dēliem un viņa brāļiem, kopā divpadsmit; 15astotā Jesajam ar viņa dēliem un viņa brāļiem, kopā divpadsmit; 16devītā Matanjam ar viņa dēliem un viņa brāļiem, kopā divpadsmit; 17desmitā Šimejam ar viņa dēliem un viņa brāļiem, kopā divpadsmit; 18vienpadsmitā Usiēlam ar viņa dēliem un viņa brāļiem, kopā divpadsmit; 19divpadsmitā Hašabjam ar viņa dēliem un viņa brāļiem, kopā divpadsmit; 20trīspadsmitā Šubaēlam ar viņa dēliem un viņa brāļiem, kopā divpadsmit; 21četrpadsmitā Matitjam ar viņa dēliem un viņa brāļiem, kopā divpadsmit; 22piecpadsmitā Jeremotam ar viņa dēliem un viņa brāļiem, kopā divpadsmit; 23sešpadsmitā Hananjam ar viņa dēliem un viņa brāļiem, kopā divpadsmit; 24septiņpadsmitā Jošbekašam ar viņa dēliem un viņa brāļiem, kopā divpadsmit; 25astoņpadsmitā Hananijam ar viņa dēliem un viņa brāļiem, kopā divpadsmit; 26deviņpadsmitā Malotijam ar viņa dēliem un viņa brāļiem, kopā divpadsmit; 27divdesmitā Ēliatam ar viņa dēliem un viņa brāļiem, kopā divpadsmit; 28divdesmit pirmā Hotīram ar viņa dēliem un viņa brāļiem, kopā divpadsmit; 29divdesmit otrā Gidaltijam ar viņa dēliem un viņa brāļiem, kopā divpadsmit; 30divdesmit trešā Mehaziotam ar viņa dēliem un viņa brāļiem, kopā divpadsmit; 31divdesmit ceturtā Romamti-Ēzeram ar viņa dēliem un viņa brāļiem, kopā divpadsmit.

1965. gada Bībeles izdevuma revidētais teksts

© Latvijas Bībeles biedrība, 1997, © Britu un ārzemju Bībeles biedrība, 1965

© Latvian Bible Society, 1997, © British and Foreign Bible Society, 1965

More Info | Version Index