Search form

1. Laiku 3

1Un šie bija Dāvida dēli, kuri viņam piedzima Hebronā: pirmdzimtais Amnons, no jezreēlietes Ahinoāmas; otrais Daniēls, no karmelietes Abigailas, 2trešais Absaloms, Gešūras ķēniņa Talmaja meitas Maāhas dēls, ceturtais Adonja, Hagitas dēls, 3piektais Šefatja, no Abitalas, sestais Jitrāms, no viņa sievas Eglas. 4Šie seši dēli viņam tika dzemdēti Hebronā; tur viņš valdīja septiņus gadus un sešus mēnešus, bet Jeruzālemē viņš valdīja trīsdesmit trīs gadus. 5Un šie viņam tika dzemdēti Jeruzālemē: Šimejs, Šobabs, Nātāns un Salamans, šie četri, no Bat-Šuas jeb Batsebas, Amiēla meitas; 6un Jibhars, Ēlišua, Ēlifelets, 7Nogahs, Nefegs, Jafija, 8Ēlišāma, Ēljada, Ēlifelets, kopā deviņi. 9Šie visi ir Dāvida dēli, neminot tos, kas viņam bija dzimuši no blakussievām; un Tamāra bija viņu māsa. 10Un Salamana dēls bija Rehabeāms, un viņa dēls Abija, un tā dēls Asa, un tā dēls Jošafats, 11tā dēls Jorāms, un tā dēls Ahasja, un viņa dēls Joass, 12tā dēls Amacja, tā dēls Asarja, tā dēls Jotāms, 13tā dēls Ahass, tā dēls Hiskija, tā dēls Manase, 14tā dēls Amons, un tā dēls Josija. 15Un Josijas dēli bija: pirmdzimtais Johanans, otrais Jojakims, trešais Cedekija, ceturtais Šalums. 16Un Jojakima dēls bija Jehonja, un tā dēls Cedekija. 17Un Jehonjas, tā trimdinieka, dēls bija Šealtiēls, 18un Malhirāms, Pedaja, Šenacars, Jekamja, Hošama un Nebadja. 19Un Pedajas dēli bija Zerubābels un Šimejs. Un Zerubābela dēli bija Mešullāms un Hananja, un Šelomīte bija viņu māsa, 20un Hašuba, Ohēls, Berakja, Hasadja, Jūšabheseds, šie pieci. 21Un Hananjas dēli bija Pelatja un Jesaja; Refajas dēli, Arnana dēli, Obadjas dēli, Šenanjas dēli. 22Un Šenanjas dēls bija Šemaja, un Šemajas dēli: Hatušs, Jīgals, Bariahs, Nearja un Šafats, seši. 23Un Nearjas dēli bija Ēlisoenajs, Hiskija un Azrikāms, trīs. 24Un Ēlihoenaja dēli bija Hodavja, Ēljašibs, Pelaja, Akubs, Johanans, Dalja un Ananijs, septiņi.

1965. gada Bībeles izdevuma revidētais teksts

© Latvijas Bībeles biedrība, 1997, © Britu un ārzemju Bībeles biedrība, 1965

© Latvian Bible Society, 1997, © British and Foreign Bible Society, 1965

More Info | Version Index