Search form

1. Laiku 6

1Un Levija dēli bija Geršoms, Kehats un Merārijs. 2Bet šie ir Geršoma dēlu vārdi: Libnijs un Šimejs. 3Un Kehata dēli bija Amrāms, Jihars, Hebrons un Usiēls. 4Un Merārija dēli bija Mahlijs un Mušijs. Bet šīs ir Levija ciltis, pēc viņu tēviem: 5no Geršoma: Libnijs, viņa dēls, tā dēls Jahats, tā dēls Simma, 6tā dēls Joahs, tā dēls Ido, tā dēls Zerahs, tā dēls Jeatrajs. 7Kehata dēli bija: Aminādabs, viņa dēls, tā dēls Korahs, tā dēls Asirs, 8tā dēls Ēlkana, tā dēls Ēbjasafs, tā dēls Asirs, 9tā dēls Tahats, tā dēls Ūriēls, tā dēls Usija, tā dēls Sauls. 10Un Ēlkanas dēli bija: Amasajs un Ahimots, 11tā dēls Ēlkana, tā dēls Cofajs, tā dēls Nahats, 12tā dēls Ēliābs, tā dēls Jerohāms, tā dēls Ēlkana. 13Un Samuēla dēli bija: pirmdzimtais Joēls un otrs Abija. 14Un Merārija dēli bija: Mahelijs, tā dēls Libnijs, tā dēls Šimejs, tā dēls Usa, 15tā dēls Šimejs, tā dēls Hagija, tā dēls Asaja. 16Un šie ir tie, kurus Dāvids iecēla par dziesmu vadītājiem Tā Kunga namā, pēc tam kad derības šķirsts bija ticis tur novietots. 17Tie Saiešanas telts mājokļa priekšā kalpoja ar dziedāšanu, līdz kamēr Salamans Jeruzālemē uzcēla Tā Kunga namu, un tad tie veica savus pienākumus, pēc savas kārtības. 18Un šie ir, kas kalpoja, un viņu dēli: no Kehata dēliem Heimans, dziedātājs, Joēla dēls, tas Samuēla dēls, 19tas Ēlkanas dēls, tas Jerohāma dēls, tas Ēliēla dēls, tas Toaha dēls, 20tas Cūfa dēls, tas Ēlkanas dēls, tas Mahata dēls, tas Amasaja dēls, 21tas Ēlkanas dēls, tas Joēla dēls, tas Azarjas dēls, tas Cefanjas dēls, 22tas Tahata dēls, tas Asira dēls, tas Ēbjasafa dēls, tas Koraha dēls, 23tas Jihara dēls, tas Kehata dēls, tas Levija dēls, tas Israēla dēls. 24Un viņa brālis Asafs stāvēja viņam pa labai rokai; Asafs bija Berehjas dēls, tas Šimeja dēls, 25tas Mihaēla dēls, tas Baāseja dēls, tas Malhijas dēls, 26tas Etnija dēls, tas Zeraha dēls, tas Adajas dēls, 27tas Ētana dēls, tas Simmas dēls, tas Šimeja dēls, 28tas Jahata dēls, tas Geršoma dēls, tas Levija dēls. 29Un pie kreisās bija viņu brāļi no Merārija dēliem: Ētans, Kišija dēls, tas Abdija dēls, tas Maluha dēls, 30tas Hašabjas dēls, tas Amacjas dēls, tas Hilkijas dēls, 31tas Amcija dēls, tas Banija dēls, tas Šemera dēls, 32tas Mahelija dēls, tas Mūšija dēls, tas Merārija dēls, tas Levija dēls. 33Un viņu brāļi levīti bija iecelti pār visu kalpošanu Dieva nama mājoklī. 34Bet Ārons un viņa dēli bija tie, kas nesa dedzināmos upurus uz dedzināmo upuru altāra, kvēpināja uz kvēpināmā altāra, visā kalpodami vissvētākajā vietā, lai salīdzinātos Israēla labad, kā visu to Dieva kalps Mozus bija pavēlējis. 35Un šie bija Ārona dēli: Ēleāzars, viņa dēls, tā dēls Pinehass, tā dēls Abišua, 36tā dēls Bukijs, tā dēls Usijs, tā dēls Zerahja, 37tā dēls Merajots, tā dēls Amarja, tā dēls Ahitubs, 38tā dēls Cadoks, tā dēls Ahimaācs. 39Un šīs ir viņu dzīves vietas, pēc viņu apmetnēm un to robežās, Ārona pēcnācējiem no Kehata dzimtas, jo pirmie mesli krita viņiem. 40Viņiem deva Hebronu Jūdas zemē ar tās apkārtējām ganībām, 41bet šai pilsētai piederīgos tīrumus un tās ciemus iedeva Kālebam, Jefunnas dēlam. 42Vēl Ārona dēliem deva glābšanās pilsētas Hebronu un Libnu līdz ar tās ganībām, kā arī Jatīru un Eštemou līdz ar tās ganībām, 43un Holonu ar tās ganībām, un Debīru ar tās ganībām, 44arī Ašanu ar tās ganībām un Bet-Šemešu ar tās ganībām; 45un no Benjamīna cilts Gebu ar tās ganībām, Allemetu ar tās ganībām un Anatotu ar tās ganībām. Visu viņu pilsētu, pēc viņu dzimtām, bija trīspadsmit. 46Bet atlikušajiem Kehata pēcnācējiem, pēc viņu dzimtām, un no Manases puscilts deva, meslus metot, desmit pilsētas. 47Un Geršoma dēliem, pēc viņu dzimtām, no Isašara cilts, no Ašera cilts, no Naftaļa cilts un no Manases puscilts deva Basanā trīspadsmit pilsētas. 48Un Merārija dēliem, pēc viņu dzimtām, no Rūbena cilts, no Gada cilts un no Zebulona cilts deva, meslus metot, divpadsmit pilsētas. 49Tā Israēla bērni deva levītiem šīs pilsētas līdz ar tām piederīgām ganībām. 50Un viņi deva, meslus metot, no Jūdas dēlu cilts, no Simeona dēlu cilts un no Benjamīna dēlu cilts šīs vārdā nosauktās pilsētas. 51Un dažām Kehata dēlu dzimtām krita, meslus metot, robežu apgabalu pilsētas no Efraima cilts. 52Un viņi deva glābšanās pilsētu Sihemu līdz ar tās ganībām, Efraima kalnos, un Gezeru ar tās ganībām, 53un Jokmeāmu ar tās ganībām, un Bet-Horonu ar tās ganībām, 54un Ajalonu ar tās ganībām, un Gat-Rimonu ar tās ganībām, 55un vēl no Manases puscilts Aneru ar tās ganībām un Jibleāmu ar tās ganībām; tās visas deva pārējām Kehata bērnu dzimtām. 56Geršoma dēliem, pēc viņu dzimtām, deva: no Manases puscilts Galonu Basanā ar tās ganībām un Aštarotu ar tās ganībām; 57un no Isašara cilts Kedešu ar tās ganībām un Daberatu ar tās ganībām, 58un Ramotu ar tās ganībām, un Anēmu ar tās ganībām; 59no Ašera cilts Mašalu ar tās ganībām un Abdonu ar tās ganībām, 60un Hukoku ar tās ganībām, un Rehobu ar tās ganībām; 61no Naftaļa cilts Kedešu Galilejā ar tās ganībām un Hamonu ar tās ganībām, Kirjataimu ar tās ganībām; 62un atlikušajiem Merārija dēliem no Zebulona cilts Rimonu ar tās ganībām un Tāboru ar tās ganībām. 63Un viņpus Jordānas, pretī Jērikai, austrumos no Jordānas, viņi saņēma no Rūbena cilts: Beceru tuksnesī ar tās ganībām un Jahcu ar tās ganībām, 64un Kedemotu ar tās ganībām, un Mefaatu ar tās ganībām; 65no Gada cilts: Ramotu Gileādā ar tās ganībām un Mahanajimu ar tās ganībām, 66un Hešbonu ar tās ganībām, un Jāzeru ar tās ganībām.

1965. gada Bībeles izdevuma revidētais teksts

© Latvijas Bībeles biedrība, 1997, © Britu un ārzemju Bībeles biedrība, 1965

© Latvian Bible Society, 1997, © British and Foreign Bible Society, 1965

More Info | Version Index