Search form

1. Laiku 8

1Un Benjamīns dzemdināja Belu, savu pirmdzimto, otru Ašbelu, trešo Ahirāmu, 2ceturto Nohu un piekto Rafu. 3Un Belam bija dēli Adars, Gera, Abihuds, 4Abišua, Naamans, Ahoahs, 5Gera, Šefopans un Horāms. 6Un šie bija Ehuda dēli, un tie bija savu tēvu namu galvenie, Gebas iedzīvotāji, un viņi tika izvesti uz Manahatu, 7proti: Naamans, Ahija un Gera - viņš viņus izveda, bet viņš dzemdināja Usu un Ahihudu. 8Un Šaharaims dzemdināja dēlus Moāba zemē - pēc tam kad viņš bija savas sievas Hušimu un Baāru aizraidījis projām. 9Bet no Hodešas, savas sievas, viņš dzemdināja Jobabu, Cibju, Mešu, Malkāmu, 10un Jehucu, Sohju un Mirmu; šie ir viņa dēli, savu tēvu namu galvenie. 11Un no Hušimas viņš dzemdināja Abitubu un Ēlpaālu. 12Un Ēlpaāla dēli bija Ēbers, Mišeāms un Šemers; šis uzcēla Onu un Lodu un viņu mazās pilsētas. 13Un Berija un Šema bija Ajalonas iedzīvotāju tēvu namu galvenie; šie sakāva Gātas iedzīvotājus. 14Un viņu brāļi bija Ēlpaāls, Šašaks un Jeremots. 15Un Zebadja, Arads un Ēders, 16Mihaēls, Jišpa un Joha bija Berijas dēli. 17Un Zebadja, Mešullāms, Hiskijs un Hebers, 18Jišmerajs, Jislija un Jobabs bija Ēlpaāla dēli. 19Un Jakīms, Sihrijs un Zabdijs, 20Ēljoenajs, Ciltajs un Ēliēls, 21Adaja, Beraja un Šimrats bija Šimeja dēli. 22Un Jišpans, Ēbers un Ēliēls, 23Abdons, Sihrijs un Hanans, 24Hananja, Ēlāms un Antotija, 25Jifdeja un Pnuēls bija Šašaka dēli. 26Un Šamšerajs, Šeharja un Atalja, 27Jaārešja, Ēlija un Sihrijs bija Jerohāma dēli. 28Šie bija tēvu namu galvenie savās paaudzēs un vadoņi; viņi dzīvoja Jeruzālemē. 29Un Gibeonā dzīvoja Jehuēls, Gibeonas tēvs, un viņa sievas vārds bija Maāha. 30Un viņa pirmdzimtais dēls bija Abdons, tad Cūrs, Kīšs, Baals, Nadabs, 31Gedors, Ahjo, Sehers 32un Miklots, kas dzemdināja Šimeju. Arī šie dzīvoja Jeruzālemē blakus saviem brāļiem, iepretī citiem saviem brāļiem. 33Un Ners dzemdināja Abneru, un Kīšs dzemdināja Saulu, un Sauls dzemdināja Jonatānu, Malhišu, Abinādabu un Ešbaalu. 34Un Jonatāna dēls bija Merib-Baals, bet Merib-Baals dzemdināja Mihu. 35Un Mihas dēli bija Pitons, Melehs, Tarea un Ahass. 36Un Ahass dzemdināja Jehoadu, un Jehoada dzemdināja Alemetu, Asmavetu un Simriju, bet Simrijs dzemdināja Mocu. 37Un Moca dzemdināja Bineju, tā dēls bija Raāfa, tā dēls Ēleaša un tā dēls Acels. 38Bet Acelam bija seši dēli, un šie ir viņu vārdi: Asrikāms, Bohrus, Ismaēls, Šearja, Obadja un Hanans. Visi šie bija Acela dēli. 39Un viņa brāļa Ēšeka dēli bija Ulāms, viņa pirmdzimtais, otrais Jehušs, un trešais Ēlifelets. 40Un Ulāma dēli bija varonīgi karotāji, kas prata stopu uzvilkt, un tiem bija daudz dēlu un dēludēlu, simt piecdesmit. Šie visi bija Benjamīna pēcnācēji.

1965. gada Bībeles izdevuma revidētais teksts

© Latvijas Bībeles biedrība, 1997, © Britu un ārzemju Bībeles biedrība, 1965

© Latvian Bible Society, 1997, © British and Foreign Bible Society, 1965

More Info | Version Index