Search form

1. korintiešiem 12

1Brāļi, es negribu, ka jūs esat neskaidrībā par garīgajām dāvanām. 2Jūs zināt, kā jūs, kad vēl bijāt pagāni, vilktin vilka pie mēmajiem elkiem. 3Tādēļ es jums saku: neviens, kas runā Dieva Garā, neteiks: nolādēts lai ir Jēzus, - un neviens nevar teikt: Kungs ir Jēzus, - kā vien Svētajā Garā. 4Ir dažādas dāvanas, bet viens pats Gars; 5ir dažādas kalpošanas, bet viens pats Kungs; 6ir dažādi spēki, bet viens pats Dievs, kas dod visas spējas visiem. 7Bet ikvienam ir dota Gara izpausme, lai nestu svētību. 8Citam Gars dod gudrības runu, citam atziņas runu, tas pats Gars. 9Citam dota ticība tai pašā Garā; citam dāvanas dziedināt tai pašā vienā Garā; 10citam spēki brīnumus darīt, citam pravietot, citam garu pazīšana, citam dažādas mēles un citam mēļu tulkošana. 11Visu to padara viens un tas pats Gars, piešķirdams katram savu tiesu, kā gribēdams. 12Jo, kā miesa ir viena un tai daudz locekļu, bet visi daudzie miesas locekļi kopā ir tomēr viena miesa, tā arī Kristus. 13Jo arī mēs visi esam vienā Garā kristīti par vienu miesu, gan jūdi, gan grieķi, gan vergi, gan brīvie; un mēs visi esam dzirdināti ar vienu Garu. 14Jo arī miesa nesastāv no viena, bet no daudziem locekļiem. 15Ja kāja sacītu: tā kā es neesmu roka, es nepiederu pie miesas, - tomēr tā pieder pie miesas. 16Un, ja auss sacītu: tā kā es neesmu acs, tad es nepiederu pie miesas, - tomēr tā pieder pie miesas. 17Ja visa miesa būtu acs, kur paliktu dzirde? Ja visa miesa būtu dzirde, kur paliktu oža? 18Bet Dievs locekļus ir nolicis miesā ikvienu savā vietā, kā Viņš gribēja. 19Bet, ja tie visi būtu tikai viens loceklis, kur paliktu miesa? 20Bet tagad ir gan daudz locekļu, bet viena miesa. 21Acs nevar sacīt rokai: man tevis nevajag, - vai atkal galva nevar sacīt kājām: man jūsu nevajag. 22Bet taisni tie miesas locekļi, kas liekas esam nespēcīgākie, ir sevišķi vajadzīgi. 23Bet, kas mums miesā izliekas mazāk cienījams, tos mēs ietērpjam sevišķā godā; un mūsu nepieklājīgie locekļi dabū sevišķu godu. Bet pieklājīgajiem tas nav vajadzīgs. 24Bet Dievs miesu ir tā sastādījis, ka mazāk cienītam loceklim piešķīris lielāku cieņu, 25lai neceltos miesā šķelšanās, bet locekļi saticīgi gādātu cits par citu. 26Un, kad viens loceklis cieš, tad visi locekļi cieš līdzi; vai, kad viens loceklis top godāts, tad visi locekļi priecājas līdzi. 27Bet jūs esat Kristus miesa un katrs par sevi locekļi. 28Un dažus Dievs draudzē ir iecēlis, pirmkārt, par apustuļiem, otrkārt, par praviešiem, treškārt, par mācītājiem, tad devis spēkus brīnumus darīt, tad dāvanas dziedināt, sniegt palīdzību, vadīt un runāt dažādās mēlēs. 29Vai tad visi ir apustuļi? Vai visi ir pravieši? Vai visi ir mācītāji? Vai visi ir brīnumu darītāji? 30Vai visiem ir dāvanas dziedināt? Vai visi runā mēlēs? Vai visi tās var iztulkot? 31Bet dzenieties pēc vislielākajām dāvanām, un es jums rādīšu vēl pārāku ceļu.

1965. gada Bībeles izdevuma revidētais teksts

© Latvijas Bībeles biedrība, 1997, © Britu un ārzemju Bībeles biedrība, 1965

© Latvian Bible Society, 1997, © British and Foreign Bible Society, 1965

More Info | Version Index