Search form

1. Ķēniņu 4

1Un ķēniņš Salamans bija ķēniņš pār visu Israēlu. 2Un šie bija viņa atbildīgie darbinieki: Asarja, Cadoka dēls, bija augstais priesteris. 3Elihorefs un Ahija, Šišas dēli, bija rakstveži, un Jošafats, Ahiluda dēls, valsts padomnieks. 4Un Benaja, Jojadas dēls, bija iecelts pār karapulkiem, bet Cadoks un Abjatārs bija priesteri. 5Bet Asarja, Nātāna dēls, bija pārvaldnieks, un Zabuds, Nātāna dēls, bija priesteris un ķēniņam draugs. 6Un Ahišars bija nama pārraugs, bet Adonirāms, Abdas dēls, bija iecelts pār tiem, kas klausības darbos. 7Un Salamanam bija divpadsmit pārvaldnieku visā Israēlā, un tie apgādāja ar uzturu ķēniņu un viņa namu: katram bija jāsagādā uzturs vienu mēnesi gadā. 8Un šie ir viņu vārdi: Ben-Hūrs Efraima kalnājā; 9Ben-Dekers Makacā, Šaālebimā, Bet-Šemešā, Ēlonā un Bet-Hananā; 10Ben-Heseds Arubotā, tam pakļauta bija arī visa Šoho un visa Hefera zeme; 11Ben-Abinadabs visā Nafat-Dorā, Salamana meita Tafata tam bija par sievu; 12Baāna, Ahiluda dēls, bija Taānahā un Megidā un itin visā Bet-Šeanā, kas atrodas blakus Cartanai, dienvidos no Jezreēlas, no Bet-Šeanas līdz Ābel-Mekolai, un pat viņpus Jokmeāmai; 13Ben-Gebers Gileād-Ramotā, viņam bija pakļauta arī Manases dēla Jaīra telšu nometne, kas atrodas Gileādā, viņam bija padots arī Argobas novads, kas atrodas Basanā, - sešdesmit pilsētas ar augstiem mūriem un vara vārtu aizšaujamām bultām; 14Ahīnadabs, Ido dēls, Mahanajimā; 15Ahimācs Naftaļa novadā; viņš paņēma Salamana vienu meitu - Basmati par sievu; 16Baāna, Hušaja dēls, Ašerā un Bealotā; 17Jošafats, Faruaha dēls, Isašarā; 18Šimejs, Elas dēls, Benjamīnā; 19Gebers, Ūrija dēls, Gileāda novadā, amoriešu ķēniņa Sihona un Basanas ķēniņa Oga zemēs, un viņš bija vienīgais pārvaldnieks tanī zemē. 20Bet Jūda un Israēls bija tik daudz kā smiltis jūrmalā, un tie ēda un dzēra un līksmojās.

1965. gada Bībeles izdevuma revidētais teksts

© Latvijas Bībeles biedrība, 1997, © Britu un ārzemju Bībeles biedrība, 1965

© Latvian Bible Society, 1997, © British and Foreign Bible Society, 1965

More Info | Version Index