Search form

Efeziešiem 5

1Sekojiet Dievam kā viņa mīļie bērni 2un dzīvojiet mīlestībā, kā Kristus jūs mīlējis un mūsu labā Sevi nodevis Dievam par upura dāvanu, par jauku smaržu. 3Bet netiklība, visāda veida netīra dzīve vai mantkārība lai pat vārda pēc jums ir sveša, kā tas svētiem piederas; 4tāpat bezkaunība, tukšas runas, jo tādas lietas neklājas, bet gan jo vairāk pateicība. 5Jo to iegaumējiet: nevienam netiklim, netīram vai mantrausim, tas ir, elku kalpam, nav vietas Kristus un Dieva valstībā! 6Neviens lai jūs nepieviļ tukšām runām, jo šādu lietu dēļ Dieva dusmas nāk pār nepaklausības bērniem. 7Nebiedrojieties ar viņiem. 8Jo reiz jūs bijāt tumsa, bet tagad esat gaisma savā Kungā! Dzīvojiet kā gaismas bērni. 9Gaismas auglis viscaur ir labprātība, taisnība, patiesība, 10un pārbaudiet, kas Tam Kungam patīkams. 11Nepiedalaities neauglīgajos tumsības darbos, bet labāk celiet tos gaismā. 12Protams, ko viņi slepenībā dara, par to pat kauns runāt. 13Bet visu, kas tiek gaismā celts, apspīd gaisma, un viss, ko apspīd gaisma, ir gaisma. 14Tāpēc ir sacīts: uzmosties, kas guli, un celies augšā no miroņiem, tad atspīdēs tev Kristus. - 15Tad nu raugaities nopietni uz to, kā dzīvojat: nevis kā negudri, bet kā gudri; 16izmantojiet laiku, jo šīs dienas ir ļaunas! 17Tāpēc nepadodieties neprātam, bet centieties saprast, kāds ir jūsu Kunga prāts. 18Un neapreibinaities ar vīnu, no kā ceļas izlaidīga dzīve, bet topiet Gara pilni, 19runādami cits uz citu psalmos, himnās un garīgās dziesmās, dziedādami un slavēdami To Kungu savās sirdīs. 20Pateicieties vienumēr un par visu Dievam Tēvam mūsu Kunga Jēzus Kristus Vārdā. 21Un esiet paklausīgi cits citam Kristus bijībā. 22Sievas, esiet paklausīgas saviem vīriem kā Tam Kungam. 23Jo vīrs ir sievas galva, tāpat kā Kristus ir draudzes galva, būdams Savas miesas Pestītājs. 24Bet, kā draudze ir paklausīga Kristum, tāpat arī sievas saviem vīriem visās lietās. 25Vīri, mīliet savas sievas, tāpat kā Kristus ir mīlējis Savu draudzi, pats nododamies viņas labā, 26lai to darītu svētu, šķīstot ar mazgāšanu ūdenī caur vārdu, 27Sev Savu draudzi sagatavodams cienīgu, bez traipa, bez krunkas vai cita tamlīdzīga trūkuma, lai tā būtu svēta un bez vainas. 28Tā arī vīriem pienākas savas sievas mīlēt kā savu miesu. Kas mīl savu sievu, tas mīl sevi pašu. 29Jo neviens nekad vēl nav ienīdis pats savu miesu, bet katrs to kopj un glabā, tāpat kā Kristus draudzi, 30jo mēs esam Viņa miesas locekļi. 31"Tādēļ cilvēks atstās tēvu un māti un pieķersies savai sievai un abi kļūs par vienu miesu." 32Šis noslēpums ir liels: es to attiecinu uz Kristu un draudzi. 33Bet arī katram no jums būs savu sievu mīlēt kā sevi pašu, bet sieva lai jūt bijību pret savu vīru.

1965. gada Bībeles izdevuma revidētais teksts

© Latvijas Bībeles biedrība, 1997, © Britu un ārzemju Bībeles biedrība, 1965

© Latvian Bible Society, 1997, © British and Foreign Bible Society, 1965

More Info | Version Index