Search form

1. Mozus 10

1Šie ir Noas dēlu ciltsraksti: Šemam, Hamam un Jafetam pēc ūdensplūdiem piedzima dēli. 2Jafeta dēli ir: Gomers un Magogs, Madajs, Javans, Tubals, Mešehs un Tīrass. 3Bet Gomera dēli: Aškanass, Ripats un Togarma. 4Un Javana dēli: Elīsa, Taršišs, kitieši un dodajieši. 5No šiem atzarojās salu iedzīvotāji savās zemēs, pēc savām valodām, pēc savām ciltīm savās tautās. 6Bet Hama dēli ir: Kušs, Mizraims, Puts un Kānaāns. 7Bet Kuša dēli ir: Seba, Havila, Sabta, Raāma un Sabteka; bet Raāmas dēli ir: Saba un Dedans. 8Kušs dzemdināja Nimrodu; tas sāka varoņu gaitas zemes virsū. 9Viņš bija varonīgs mednieks Tā Kunga priekšā, kādēļ tiek sacīts: kā Nimrods, tik varens mednieks Tā Kunga priekšā. 10Un viņa ķēniņa valsts sākums bija Babilonijā, Arakā, Akadā un Kalnē - Sineāras zemē. 11No šīs zemes izgāja Asurs un uzcēla Ninivi, Rehobotas pilsētu un Kalni, 12arī Reseni starp Ninivi un Kalni - šī ir tā lielā pilsēta. 13Bet Mizraims dzemdināja Ludimu, Anamimu, Leobimu un Naftuimu, 14arī Patrusimu un Kasluhimu; no tiem cēlušies filistieši un kaftorieši. 15Bet Kānaāns dzemdināja Sidonu, savu pirmdzimto, un Hetu, 16un jebusiešus, amoriešus un girgasiešus, 17hīviešus, arkiešus un sīniešus, 18arvadiešus, cemariešus un hamatiešus, un pēc tam kānaāniešu ciltis sadalījās. 19Šī bija robeža kānaāniešiem: no Sidonas virzienā uz Gerāru līdz Gazai, bet virzienā uz Sodomu, Gomoru, Ādamu un Cebojimu līdz Lāšai. 20Tie bija Hama dēli pēc savām dzimtām, pēc savām valodām, savās zemēs un savās tautās. 21Un arī Šemam dzima dēli; viņš ir visu Ēbera dēlu tēvs, Jafeta vecākais brālis. 22Šema dēli ir: Ēlams un Asurs, Arpahsads, Luds un Arams. 23Arama dēli ir: Ūcs un Hūls, Gēters un Mašs. 24Bet Arpahsads dzemdināja Šelu, bet Šela - Ēberu. 25Bet Ēberam tika dzemdēti divi dēli: viena dēla vārds ir Pelegs, jo tas dzima zemes sadalīšanas laikā, bet viņa brāļa vārds ir Joktans. 26Bet Joktans dzemdināja Almodadu, Šalepu, Hazarmavetu un Jarahu, 27Hadorāmu, Ūzelu un Diklu, 28Obelu, Abimaēlu un Sebu, 29Ofīru, Havilu un Jobabu. Šie visi ir Joktana pēcnācēji. 30Un viņu dzīves vietas sniedzās no Mešas virzienā uz Sefaru austrumu kalnājos. 31Tie ir Šema dēli pēc savām ciltīm, pēc savām valodām, savās zemēs un savās tautās. 32Un šīs ir Noas dēlu ciltis pēc savām dzimtām savās tautās, un no tiem pēc plūdiem izplatījās šīs tautas zemes virsū.

1965. gada Bībeles izdevuma revidētais teksts

© Latvijas Bībeles biedrība, 1997, © Britu un ārzemju Bībeles biedrība, 1965

© Latvian Bible Society, 1997, © British and Foreign Bible Society, 1965

More Info | Version Index