Search form

1. Mozus 36

1Šie ir Ēsava, tas ir, Edoma, ciltsraksti. 2Ēsavs ņēma sievas no Kānaāna meitām, hetieša Elona meitu Adu un hetieša Cibeona dēla Anas meitu Oholibāmu, 3un Nebojota māsu, Ismaēla meitu Basmati. 4Un Ada dzemdēja Ēsavam Ēlifasu, bet Basmate dzemdēja Reguēlu. 5Oholibāma dzemdēja Jeusu, Jaālāmu un Korahu, tie ir Ēsava dēli, kas viņam tika dzemdēti Kānaāna zemē. 6Un Ēsavs paņēma savas sievas, savus dēlus, savas meitas un visus sava nama iedzīvotājus, arī savus ganāmpulkus un visus liellopus, un visu savu mantību, kādu tas Kānaāna zemē bija ieguvis, un aizgāja uz citu zemi, prom no sava brāļa Jēkaba, 7jo viņiem bija pārāk daudz mantas, lai tie varētu dzīvot kopā, un zeme, kurā viņi mita kā svešinieki, tos nevarēja viņu lopu dēļ uzturēt. 8Un Ēsavs mita Seīras kalnos. Ēsavs ir Edoms. 9Šie ir edomieša Ēsava, kas mita Seīras kalnos, ciltsraksti. 10Šie ir Ēsava dēlu vārdi: Ēlifass, Adas, Ēsava sievas, dēls; Reguēls, Basmates, Ēsava sievas, dēls. 11Un Ēlifasa dēli bija: Temans, Omārs, Cebo, Gaetams un Kenass. 12Bet Timna bija Ēlifasa, Ēsava dēla, blakussieva. Un tā dzemdēja Ēlifasam Amaleku. Tie ir Ēsava sievas Adas dēli. 13Bet šie ir Reguēla dēli: Nahats, Zerahs, Šamma un Misa. Tie ir Ēsava sievas Basmates dēli. 14Un šie ir Ēsava sievas Oholibāmas, Anas meitas, Cibeona dēla meitas, dēli, kurus tā dzemdēja Ēsavam: Jeuss, Jaālāms un Korahs. 15Šie ir cilšu vadoņi Ēsava dēlu starpā, Ēlifasa, Ēsava pirmdzimtā, dēli: Temans - vadonis, Omars - vadonis, Zepo - vadonis, Kenass - vadonis, 16Korahs - vadonis, Gaetams - vadonis, Amaleks - vadonis. Tie ir Ēlifasa cilts vadoņi Edoma zemē; tie ir Adas dēli. 17Un šie ir Ēsava dēla Reguēla dēli: Nahats - vadonis, Zerahs - vadonis, Šamma - vadonis, Miza - vadonis; tie ir Reguēla cilts vadoņi Edoma zemē; tie ir Ēsava sievas Basmates dēli. 18Un šie ir Ēsava sievas Oholibāmas dēli: Jeuss - vadonis, Jaālāms - vadonis, Korahs - vadonis; tie ir Oholibāmas cilts vadoņi, tā bija Anas meita un Ēsava sieva. 19Tie ir Ēsava, tas ir, Edoma dēli, un tie ir viņu cilts vadoņi. 20Un šie ir horieša Seīra dēli, kas dzīvoja tanī zemē: Lotans, Šobals, Cibeons, Ana, 21Dišons, Ecers un Rišons; tie ir horiešu cilts vadoņi, Seīra dēli, Edoma zemē. 22Un Lotana dēli bija Horis un Heimams, un Lotana māsa bija Timna. 23Un šie ir Cobala dēli: Alvans, Manahats, Ēbals, Šefo un Onams. 24Un šie ir Cibeona dēli: Aja un Ana; šis ir tas Ana, kas tuksnesī atrada siltos avotus, kad tas sava tēva Cibeona ēzeļus ganīja. 25Un šie ir Anas bērni: Dišons un Oholibāma, Anas meita. 26Un šie ir Dišona dēli: Hamrans, Ešbans, Jitrans un Kerans. 27Un šie ir Ēcera dēli: Bilhans, Saāvans un Jaākans. 28Un šie ir Disana dēli: Ūcs un Arans. 29Šie ir horiešu cilts vadoņi: Lotans - vadonis, Sobals - vadonis, Cibeons - vadonis, Ana - vadonis, 30Dišons - vadonis, Ecers - vadonis, Disans - vadonis. Tie ir horiešu cilts vadoņi pēc viņu novadiem Seīras zemē. 31Un šie ir tie ķēniņi, kas valdīja Edoma zemē, iekāms israēliešiem bija kāds ķēniņš. 32Bela, Beoras dēls, valdīja Edomā, un viņa pilsētas vārds bija Dinhaba. 33Kad Bela nomira, viņa vietā par ķēniņu kļuva Jobabs, Seraha dēls, no Bosras. 34Kad Jobabs nomira, viņa vietā par ķēniņu kļuva Husams no temeniešu zemes. 35Kad Husams nomira, viņa vietā par ķēniņu kļuva Hadads, Bedada dēls. Viņš ir tas, kas sakāva Midiānu Moāba laukos, un viņa pilsētas vārds ir Avita. 36Kad Hadads nomira, viņa vietā par ķēniņu kļuva Samla no Masrekas. 37Kad Samla nomira, viņa vietā par ķēniņu kļuva Sauls no Rehobotas pie lielās upes. 38Kad Sauls nomira, viņa vietā par ķēniņu kļuva Baal-Hanans, Akbora dēls. 39Kad Baal-Hanans, Akbora dēls, nomira, viņa vietā par ķēniņu kļuva Hadars, un viņa pilsētas vārds bija Pagu un viņa sievas vārds Mehetabēle, Matreda meita, no Mezahabas. 40Un šie ir Ēsava cilts vadoņu vārdi pēc viņu dzimtām, viņu dzīves vietām un viņu vārdiem: Timna - vadonis, Alva - vadonis, Jetets - vadonis, 41Oholibāma - vadonis, Ēla - vadonis, Pinons - vadonis, 42Kenass - vadonis, Temans - vadonis, Mibcars - vadonis, 43Magdiēls - vadonis, Jerams - vadonis. Tie ir Edoma cilts vadoņi pēc viņu novadiem zemē, ko viņi bija ieguvuši. Un Ēsavs ir edomiešu tēvs.

1965. gada Bībeles izdevuma revidētais teksts

© Latvijas Bībeles biedrība, 1997, © Britu un ārzemju Bībeles biedrība, 1965

© Latvian Bible Society, 1997, © British and Foreign Bible Society, 1965

More Info | Version Index