Search form

Raudu dziesmas 3

1Es esmu vīrs, kam bijis jāpieredz daudz bēdu no Viņa dusmības rīkstes. 2Viņš mani vadīja un sūtīja tumsā un ne gaismā. 3Pret mani Viņš vērsa Savu roku arvien, augu dienu. 4Viņš darīja vecu manu miesu un manu ādu un satrieca manus kaulus. 5Viņš cēla ap mani un apņēma man visapkārt žulti un grūtības. 6Viņš mani ielika tumsā kā sen mirušos. 7Viņš mani iemūrēja, ka es nevaru iziet, Viņš mani ieslēdza smagās važās. 8Kad es kliedzu un saucu palīgā, Viņš apturēja manu lūgšanu. 9Viņš aizsprostoja manus ceļus ar lieliem akmeņiem un padarīja neejamas manas tekas. 10Viņš glūnēja uz mani kā lācis, kā lauva paslēptuvē. 11Viņš man ļāva neceļos staigāt, saplosīja mani un darīja vientuļu. 12Viņš uzvilka savu stopu un lika mani bultai par mērķi. 13Viņš ņēma bultas no maksts un iešāva tās manās īkstīs. 14Es kļuvu savai tautai par apsmieklu, par joku dziesmu augu dienu. 15Viņš mani ēdināja ar rūgtumu un dzirdināja ar vērmelēm. 16Viņš sagrūda man zobus ar zvirgzdiem, un mani pašu iemīda pīšļos. 17Manai dvēselei ir atņemts miers; viss labais man jāaizmirst. 18Es sacīju: pagalam mans dzīvības spēks un mana cerība uz To Kungu. 19Piemini manas bēdas un manas klejojuma dienas, tās vērmeles un žulti. 20Pieminēdama to piemin mana dvēsele un ir nospiesta manī. 21To es likšu sev pie sirds, un tādēļ lai ceru. 22Tā ir Tā Kunga žēlastība, ka mēs vēl neesam pagalam; Viņa žēlsirdībai vēl nav pienācis gals. 23Tās ir ik rītu jaunas, un liela ir Tava uzticība. 24Tas Kungs ir mana daļa, saka mana dvēsele, tādēļ es cerēšu uz Viņu. 25Labvēlīgs ir Tas Kungs tam, kas uz Viņu cer, dvēselei, kas Viņu meklē. 26Ir labi klusā garā gaidīt uz Tā Kunga palīdzību. 27Ir labi cilvēkam, kas savu jūgu jaunībā nes; 28lai viņš sēž vientuļš un kluss, jo tas tam uzlikts; 29lai krīt uz sava vaiga pīšļos, varbūt vēl cerība, 30lai pagriež savu vaigu sitējam, lai saņem nievas papilnam. 31Jo Tas Kungs neatstumj uz visiem laikiem: 32Viņš gan apbēdina, bet Viņš atkal apžēlojas pēc Savas lielās žēlastības, 33jo ne no sirds Viņš moca un apbēdina cilvēka bērnus, 34it kā Viņš gribētu visus šīs zemes gūstekņus samīt zem Savām kājām 35un noliekt cilvēka tiesu Visuaugstākā priekšā, 36piekrāpt cilvēku strīdus lietā, it kā Tas Kungs to neredzētu. 37Vai tad var kāds sacīt, ka tas notiktu bez Tā Kunga pavēles 38un ka ļaunais un labais nenāktu no Visuvarenā mutes? 39Ko tad cilvēks tik daudz sūdzas, kamēr viņš dzīvo? Lai ikkatrs sūdzas par saviem grēkiem! 40Izpētīsim un pārbaudīsim savus ceļus un atgriezīsimies pie Tā Kunga! 41Pacelsim savas sirdis un rokas uz Dievu debesīs: 42mēs esam grēkojuši, bijuši neuzticīgi, tāpēc Tu mums nepiedevi, 43Tu tērpies Savām dusmām, vajāji mūs un nogalināji bez žēlastības. 44Tu biji aizsedzies ar padebesi, tā ka mūsu lūgšanas nevarēja izspiesties tam cauri. 45Tu mūs padarīji par mēsliem un riebekļiem tautu starpā. 46Visi mūsu ienaidnieki pleš vaļā savu muti uz mums. 47Šausmas un bedre mums, iznīcība un posts. 48Manas acis izplūst asarās kā ūdens upes manas tautas meitas posta dēļ. 49Manas acis rieš asaras un nevar rimt; bez mitēšanās, 50kamēr Tas Kungs nepalūkosies no debesīm un neieraudzīs tās. 51Manas acis sabeidz manu dvēseli manas pilsētas meitu dēļ. 52Kā putnu mani vajāt vajāja mani ienaidnieki bez iemesla. 53Tie apklusināja mani bedrē un meta akmeņus uz mani; 54ūdeņi plūda pār manu galvu, un es domāju: nu esmu pagalam! 55Tad es piesaucu, Kungs, Tavu Vārdu, no bedres dziļumiem. 56Un Tu dzirdēji manu saucienu: neaizslēdz Savas ausis manu vaimanu un manu kliedzienu priekšā! 57Tu man tuvojies dienā, kad es Tevi piesaucu, un sacīji: "Nebīsties!" 58Tu, Kungs, vadi manas dvēseles lietas, Tu glāb manu dzīvību. 59Tu, Kungs, redzi to netaisnību, kas man notiek. Tiesā manu tiesu. 60Tu redzi viņu atriebību un visus viņu nolūkus pret mani. 61Ak, Kungs, Tu dzirdi viņu nievāšanu un visus viņu nolūkus pret mani, 62manu pretinieku lūpas un valodas augu dienu. 63Vai tie sēd vai ceļas, redzi, es - viņu apsmiekla dziesma. 64Tu tiem atmaksāsi, Kungs, pēc viņu roku darba. 65Tu apstulbosi viņu sirdi. Tavs lāsts lai nāk pār tiem! 66Tu tos vajāsi ar dusmām un tos iznīcināsi zem Tā Kunga debesīm.

1965. gada Bībeles izdevuma revidētais teksts

© Latvijas Bībeles biedrība, 1997, © Britu un ārzemju Bībeles biedrība, 1965

© Latvian Bible Society, 1997, © British and Foreign Bible Society, 1965

More Info | Version Index