Search form

4. Mozus 34

1Un Tas Kungs runāja uz Mozu: 2"Pavēli Israēla bērniem un saki tiem: kad jūs ieiesit Kānaāna zemē, tad tā būs tā zeme, kas jums kritīs par īpašumu, Kānaāna zeme pēc savām robežām: 3dienvidu galā lai paliek Cina tuksnesis, stiepdamies garām Edomai, un lai jums dienvidu robeža austrumos sākas Sāls jūras dienvidu galā. 4Un tad lai robeža met līkumu no Negeba uz Akrābu kalniem un sniedzas līdz Cina tuksnesim, kur tā beigtos dienvidos no Kadeš-Barneas. Tad lai tā pāriet uz Hacar-Adaru, lai no turienes sniegtos pāri uz Acmonu; 5no Acmonas lai robeža iet ar līkumu uz Ēģiptes upi un beidzas virzienā uz Rietumu jūru. 6Vakara pusē lai Lielā jūra jums ir par robežu, tā lai jums ir robeža rietumos. 7Un šī lai ir jūsu ziemeļu robeža: no Lielās jūras velciet to pāri uz Hora kalnu; 8no Hora kalna velciet to virzienā uz Hamatu, un lai tās beigas sniedzas pret Cedadu. 9Bet robeža lai vēl stiepjas virzienā uz Sipronu, un tās gals lai ir Ēnana ciems; šī lai ir jūsu ziemeļu robeža. 10Un austrumos nospraudiet savu robežu no Ēnana ciema uz Šefanu. 11Šī robeža lai aizstiepjas no Šefana lejup uz Riblu austrumos no Ajinas; tālāk lai robeža skar Kinneretas ezera austrumu krastu, 12ved lejup gar Jordānas upi un lai izbeidzas ar Sāls jūru. Tāda lai jums izskatās jūsu zeme un tās robežas visapkārt." 13Tad Mozus vēl norādīja Israēla bērniem un sacīja: "Šī ir tā zeme, kuru jūs savā starpā sadalīsit par īpašumu, meslus mezdami, kā Tas Kungs to ir pavēlējis, deviņām ciltīm un atlikušajai pusciltij, 14jo Rūbena cilts pēc saviem tēvu namiem un Gada cilts pēc saviem tēvu namiem, un arī Manases puscilts ir jau savus īpašumus saņēmušas. 15Šīs divarpus ciltis ir jau savus īpašumus saņēmušas viņpus Jordānas pretī Jērikai austrumu virzienā pret saules lēktu." 16Un Tas Kungs runāja uz Mozu: 17"Šie ir to vīru vārdi, kas starp jums šo zemi sadalīs: priesteris Ēleāzars un Jozua, Nūna dēls, 18un pieaiciniet klāt no katras cilts pa vienam vadonim zemes sadalīšanai. 19Un šie ir to vīru vārdi: Jūdas ciltij - Kālebs, Jefunnas dēls; 20Simeona bērnu ciltij - Samuēls, Amihuda dēls; 21Benjamīna bērnu ciltij - Eldads, Kislona dēls; 22un no Dana bērnu cilts - vadonis Bukijs, Joglija dēls; 23no Jāzepa bērnu cilts, no Manases cilts - vadonis Hāniēls, Ēfoda dēls; 24no Efraima bērnu cilts - vadonis Kemuēls, Šiftana dēls; 25no Zebulona bērnu cilts - vadonis Ēlisafans, Parnana dēls; 26no Isašara bērnu cilts - vadonis Paltiēls, Azana dēls; 27no Ašera bērnu cilts - vadonis Ahihuds, Selomija dēls; 28un no Naftaļa bērnu cilts - vadonis Pedahēls, Amihuda dēls." 29Šie ir tie, kuriem Tas Kungs pavēlēja sadalīt īpašumu Israēla bērniem Kānaāna zemē.

1965. gada Bībeles izdevuma revidētais teksts

© Latvijas Bībeles biedrība, 1997, © Britu un ārzemju Bībeles biedrība, 1965

© Latvian Bible Society, 1997, © British and Foreign Bible Society, 1965

More Info | Version Index